wba0624-Dziak-Waldemar-J-Stalin-stalinizm-stalinowcy-Warszawa-Alma-Press-1990-Komunizm-Communism-Totalitarianism-Russia-Soviet